Postitatud

Suvine töökorraldus lasteaias

Lasteaia tegus aasta on lõppenud. Tööd alustasid suverühmad.

Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse korraldusele  17.02.2021 nr 141 on Vikerkaare lasteaia lapsed perioodil 01.07- 13.08 valvelasteaias Haapsalu Vanalinna Lasteaiad Tõrukese majas (F. J. Wiedemanni 12).

Alates 1.juunist kehtib uuesti Haapsalu linnavolikogu määrus nr 7 Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise kord.

Ilusat suve ja rõõmsate kohtumisteni!