Dokumendid

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 

 

Haapsalu lasteaed Vikerkaar pohimaarus.pdf

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt valjaarvamise kord.pdf

Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toiduraha maksmise kord.pdf

Vikerkaare _ arengukava 2018-2020.pdf

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar andmekaitsetingimused.pdf

Lapse koolivalmiduse kaart.pdf

Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades