Dokumendid

Haapsalu linna eeskirjad, korrad ja blanketid 

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toiduraha maksmise kord

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar põhimäärus

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar arengukava 2022-2024

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar kodukord

Lapse koolivalmiduse kaart

Lapsevanema osalustasu maara kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades

Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord 

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar andmekaitse tingimused ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar dokumendiregister