Dokumendid

Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toiduraha maksmise kord

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar põhimäärus

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar arengukava 2022-2024

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar andmekaitse tingimused ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

Lapse koolivalmiduse kaart

Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar kodukord

Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord