Dokumendid

Info I kl astumise kohta 2021

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar põhimäärus

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toiduraha maksmise kord

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar arengukava 2018-2020

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar andmekaitsetingimused

Lapse koolivalmiduse kaart

Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar kodukord