Meie lasteaia väärtused

Hoolivus      –  Vikerkaare lasteaia laps, töötaja ja lapsevanem  märkab enda kõrval  teist inimest, on valmis kaaslast ära kuulama ja toetama, loob üksteist mõistva ja arvestava, toetava ja väärtustava õhkkonna, hoolib kõigest, mis teda ümbritseb.

Sõbralikkus – Vikerkaare lasteaia laps, töötaja ja lapsevanem on abivalmis ja naeratav, tunneb sõpra hädas, suhtleb sõbralikult.                 

Koostöö –   Vikerkaare lasteaia laps, töötaja ja lapsevanem on valmis tegutsema ühtse meeskonnana, otsib võimalusi koostegevuste algatamiseks, innustab kaaslasi  ühisteks ettevõtmisteks.