Projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2019-2020 õppeaastal 6-7 aastaste laste õuesõppe projekti  “Kui puud räägiksid“. Koolieelikute õppekäik  Nõva külastuskeskusesse toimus 31. oktoobril 2019.a. Lapsed uurisid Eesti tuntumaid puid ja taimi, tutvusid nende elupaikade ja kasvukohtadega. Lisaks said nad teada,  mis on igaüheõigus ning kuidas käituda metsas.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2020-2021 õppeaastal 6-7 aastaste laste õuesõppe projekti “Aastaajad”. Koolieelikute õppekäik Silma Õpikoja looduskooli toimus 26. oktoobril 2020.a. Lapsed tegid lühikese matka looduses, tutvuti puude, rohttaimede, putukate, loomade  ja lindude eluga. Tunnetati loodust erinevate meeltega – värvid, lõhnad, helid.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2021-2022 õppeaastal 6-7 aastaste laste õuesõppe projekti “Koduloomad”. Koolieelikute õppekäik Silma Õpikoja looduskooli toimus 18. oktoobril 2021.a. Lapsed käisid lähedal asuvas veisefarmis tutvumas sealsete loomade eluga; tegid lühikese matka looduses, et näha veiste suvist elupaika ja “tööülesannet” pügada rannaäärset ala  ning said toitu anda kodukanadele, lammastele ja kitsedele.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2022-2023 õppeaastal 6-7 aastaste laste õuesõppe projekti “Ladvast juureni, väikesest suureni”. Koolieelikute õppekäik toimus Nõva külastuskeskusesse 07.10.2022.a. Lapsed osalesid majaprogrammis, kus tutvuti Eesti metsas kasvavate puudest näitust „Puudest algab mets“;  avastati koos “Mida mets meile andis ja annab!”.  Lisaks tutvuti põneva liivamaailmaga maailma eripaigust, katsuti oma käega üle 535 miljoni aasta tagasi meteoriidiplahvatuse tagajärjel tekkinud bretšasid. Osaleti juhendatud retkel  1,5 km pikkusel õpperajal. Kuualti juhendaja lugusid puudest, pandi proovile oma teadmisi ja silmamõõtu lahendades erinevaid ülesandeid.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2023-2024 õppeaastal 6-7 aastaste laste õuesõppe projekti “Huvitavad putukad”. Koolieelikute õppekäik Silma Õpikoja looduskooli toimus 31. septembril, 2023.a. Lapsed osalesid vahvas õppetegevuses, kus püüdsid ise ja uurisid veekogust leitud veeputukaid. Lapsed osalesid lühikesel matkal, mille käigus otsiti ja uuriti metsas, mulla ja sambla sees, elavaid putukaid.

https://silmalk.ee/

 

HITSA Proge Tiiger seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2018 ja 2019 aastal toetas
meie lasteaeda järgmiste haridusrobotite soetamisel:
Ozobot, Blue-Bot, Dash ja Dot robootikakomplekt, Codey Rocky .

HITSA

Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud  taotlusvoor “Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine” toetas 2022-2023.a. meie lasteaeda järgmiste haridusrobotite soetamisel: Tale-Bot Pro  5 tk, Robobloq rong  6 tk, iRobot Root RT0 Coding robot   1tk, Matatalab Lite  3 kmpl, Qobo – eestikeelne programmeeritav robottigu 1 tk, Qobo matemaatika laiendus 1 tk, Eestikeelne õppematerjal Qobo, Matatalab Lite RT0, Robobloq rong ja Tale-Bot   1tk. Projekti kogumaksumus 2403,22 eurot, millest toetuse suuruseks oli 2042,74 eurot.

Projekti eesmärk: toetada eelkooliealiste laste individuaalset arengut, kasutades ühe võimalusena erinevaid uuenduslikke haridusroboteid. Haridusrobotitega tegevused planeeritakse valdkondade üleselt lõimitult: keele ja kõne, sh eesti keel kui teine keel muukeelsetel lastel; matemaatika (kriitiline mõtlemine, loogika); loodus; kunst (loovus); sotsiaalsed oskused (planeerimine, koostöö, suhtlemis- ja eneseväljendus- ning probleemide lahendamise oskus).

Eeldatavad tulemused: Rikastades laste päeva ja õppeprotsessi, sh mängu, uuenduslike digivahendite abil, paraneb laste, sh muukeelne laps, eneseväljendusoskus, suhtlemis- ja koostööoskus, enesekindlus. Laps õpib efektiivsemalt planeerima oma tegevusi, looma seoseid ning teadlikumalt opereerima erinevate IT vahenditega.

 

Projekti EV 100 “Igal lapsel oma pill“ toel rikastus 2018.a. meie lasteaia laste pillimäng kahe altksülofoniga.

Suukool on üleriigiline projekt, mis tegeleb laste ja noorte hambahaiguste ennetusega. Projekti rahastab Eesti Haigekassa ja toimib koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga. Suukool on mõeldud nii lastele kui ka kõigile, kes nendega kokku puutuvad: lapsevanematele, vanavanematele, õpetajatele, kasvatajatele, hooldajatele, hambaarstidele jne.

Projekti eesmärgiks on tõsta teadlikkust suutervisest, et Eestis kasvaksid tervete hammastega lapsed.

Meie lasteaed on osalenud Suukooli üleskutses 5 aastal, 2022-2023.a. juba 5 rühmaga.

Sellel õppeaastal osaleb programmis 1 rühm. Programmis osalemine on, alates sellest aastast,  suunatud 4-5.a laste rühmadele. Kampaania kestab oktoobrist märtsini.

https://suukool.ee/et/

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar osales 2022-2023.a. koostöös Transpordiametiga Liiklusvankri projektis.

Õppevahend toetab riiklikus õppekavas ühe pädevusena väljatoodud jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist: õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toime tulemist, sh õigeid käitumisharjumusi tänaval, fooritulede tähendusi ning tee ületamist nii foori kui ülekäiguraja abil jne. Lisaks saab õppevahendi erinevate elementide abil luua võimalusi lastele tõuke- või jalgrattal praktiliste sõiduoskuste harjutamiseks.

Liiklusvanker