Projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2019-2020 õppeaastal 6-7 aastaste laste õuesõppe projekti  “Kui puud räägiksid“. Koolieelikute õppekäik  Nõva külastuskeskusesse toimus 31. oktoobril 2019.a. Lapsed uurisid Eesti tuntumaid puid ja taimi, tutvusid nende elupaikade ja kasvukohtadega. Lisaks said nad teada,  mis on igaüheõigus ning kuidas käituda metsas.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2020-2021 õppeaastal 6-7 aastaste laste õuesõppe projekti “Aastaajad”. Koolieelikute õppekäik Silma Õpikoja looduskooli toimus 26. oktoobril 2020.a. Lapsed tegid lühikese matka looduses, tutvuti puude, rohttaimede, putukate, loomade  ja lindude eluga. Tunnetati loodust erinevate meeltega – värvid, lõhnad, helid.

https://silmalk.ee/

 

HITSA Proge Tiiger seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2018 ja 2019 aastal toetas
meie lasteaeda järgmiste haridusrobotite soetamisel:
Ozobot, Blue-Bot, Dash ja Dot robootikakomplekt, Codey Rocky .

HITSA

Projekti EV 100 “Igal lapsel oma pill“ toel rikastus 2018.a. meie lasteaia laste pillimäng kahe altksülofoniga.

Suukooli kampaania “Suukool võitleb hambakollidega” toimub kolmandat korda. Möödunud aastatel võtsid sellest osa rohkem kui 1100 lasteaiarühma ja enam kui 20000 last.

Kampaania kestab 2020- 2021. aastal oktoobrist märtsini.

Meie lasteaed osaleb Suukooli üleskutses kolmandat aastat, osalejateks juba kolm aiarühma.

Eesmärgiks on pöörata tähelepanu hammaste pesemise harjumuse kujundamisele – tuletades lastele iga päev meelde, et hambaid peab pesema nii hommikul kui õhtul.

https://suukool.ee/et/