Projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2019-2020 õppeaastal 6-7 aastaste laste õuesõppe projekti  “Kui puud räägiksid“. Koolieelikute õppekäik  Nõva külastuskeskusesse toimus 31. oktoobril 2019.a. Lapsed uurisid Eesti tuntumaid puid ja taimi, tutvusid nende elupaikade ja kasvukohtadega. Lisaks said nad teada,  mis on igaüheõigus ning kuidas käituda metsas.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2020-2021 õppeaastal 6-7 aastaste laste õuesõppe projekti “Aastaajad”. Koolieelikute õppekäik Silma Õpikoja looduskooli toimus 26. oktoobril 2020.a. Lapsed tegid lühikese matka looduses, tutvuti puude, rohttaimede, putukate, loomade  ja lindude eluga. Tunnetati loodust erinevate meeltega – värvid, lõhnad, helid.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2021-2022 õppeaastal 6-7 aastaste laste õuesõppe projekti “Koduloomad”. Koolieelikute õppekäik Silma Õpikoja looduskooli toimus 18. oktoobril 2021.a. Lapsed käisid lähedal asuvas veisefarmis tutvumas sealsete loomade eluga; tegid lühikese matka looduses, et näha veiste suvist elupaika ja “tööülesannet” pügada rannaäärset ala  ning said toitu anda kodukanadele, lammastele ja kitsedele.

Keskkonnainsvesteeringute Keskus toetas 2022-2023 õppeaastal 6-7 aasataste laste õuesõppe projekti “Ladvast juureni, väikesest suureni” . Koolieelikute õppekäik toimub Nõva külastuskeskusesse oktoobris, 2022.a. Lapsed osalevad majaprogrammis, kus on võimalik saada tuttavaks Eesti metsas kasvavate puudega vaadates näitust „Puudest algab mets“;  avastada, mida mets meile andis ja annab! Lapsed tutvuvad põneva liivamaailmaga maailma eripaigust, saavad katsuda käega üle 535 miljoni aasta tagasi meteoriidiplahvatuse tagajärjel tekkinud bretšasid. Juhendatud retk 1,5 km pikkusel õpperajal pakub võimalusi kuulata lugusid puudest, panna proovile oma teadmisi ja silmamõõtu lahendades ülesandeid.

https://silmalk.ee/

 

HITSA Proge Tiiger seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2018 ja 2019 aastal toetas
meie lasteaeda järgmiste haridusrobotite soetamisel:
Ozobot, Blue-Bot, Dash ja Dot robootikakomplekt, Codey Rocky .

HITSA

Projekti EV 100 “Igal lapsel oma pill“ toel rikastus 2018.a. meie lasteaia laste pillimäng kahe altksülofoniga.

Suukooli kampaania “Suukool võitleb suukollidega” toimub taas! Aastate jooksul on kampaaniast osa võtnud kümned tuhanded lapsed üle Eesti!  Meie lasteaed osaleb Suukooli üleskutses juba viiendat aastat 5 rühmaga. Kampaania kestab 2022- 2023. aastal oktoobrist märtsini.

Eesmärgiks on toetada tervisekasvatust üldiselt ning pöörata tähelepanu hammaste pesemise harjumuse kujundamisele – tuletades lastele iga päev meelde, et hambaid peab pesema nii hommikul kui õhtul.

https://suukool.ee/et/