Hea Algus

Vikerkaare lasteaia kõik rühmad töötavad lapsest lähtuva Hea Alguse metoodika järgi. Selleks on  rühmaruumid  jaotatud  erinevateks tegevuskeskusteks, mille avariiulitelt saab laps iseseisvalt võtta tegutsemiseks vajalikku. Hea alguse metoodika suunab lapse aktiivsele tegutsemisele ja probleemide lahendamisele, õpetamaks iseseisvat otsuste langetamist ja valikute tegemist. Lapsele ei anta valmis teadmisi, vaid austatakse teda kui loovat mõtlejat ja toetatakse tema omaalgatust. Kogetud eduelamus aitab lapsel tunnetada end võrdväärsena teiste seas. Nii püsib tal ka huvi õppimise vastu, mida ta teeb märkamatult, sest õppimine on peidetud aktiivsesse mängu, puudub piir õppimise ja mängu vahel.

Põhitegevuskeskused: kunst, teadus- matemaatika, kirja- ja raamatukeskus, lauamängukeskus, ehituskeskus, loovmäng, vesi ja liiv, kokanduskeskus.Keskused  võimaldavad nii individuaalset tegevust kui ka rühmatöö korraldamist.

Päeva alustatakse hommikuringiga, mis annab igale lapsele võimaluse suhtlemiseks, oma mõtete väljaütlemiseks ja teiste kuulamiseks, koos tehakse plaane eelolevaks päevaks: lapsed mõtlevad läbi, kas mõni pooleliolev töö on vaja lõpetada; õpetaja tutvustab uusi vahendeid ja tegevuseks erinevaid võimalusi.

Hea Alguse koduleht