Hea Algus

Haapsalu Lasteaed Vikerkaare kõik rühmad toetuvad  õppe- ja kasvatustegevuses Hea Alguse metoodikale. Selleks on rühmaruumid  jaotatud  erinevateks tegevuskeskusteks, mille avariiulitelt saab laps iseseisvalt võtta tegutsemiseks vajalikku. Metoodika suunab lapse aktiivsele tegutsemisele ja probleemide lahendamisele, õpetamaks iseseisvat otsuste langetamist ja valikute tegemist. Lapsele ei anta valmis teadmisi, vaid austatakse teda kui loovat mõtlejat ja toetatakse tema omaalgatust. Kogetud eduelamus aitab lapsel tunnetada end võrdväärsena teiste seas. Nii püsib tal ka huvi õppimise vastu, mida ta teeb märkamatult, sest õppimine on peidetud aktiivsesse mängu, puudub piir õppimise ja mängu vahel.

Põhitegevuskeskused: kunst, teadus- ja matemaatika, lugemine- ja kirjutamine, lauamängukeskus, ehituskeskus, loovmäng, vee- ja liivakeskus, kokanduskeskus. Keskused  võimaldavad nii individuaalset tegevust kui ka rühmatöö korraldamist. Keskustes osalemine toetab lasteaia väärtusi: koostöö, sõbralikkus ja hoolivus.

Päeva alustatakse hommikuringiga, mis annab igale lapsele võimaluse suhtlemiseks, oma mõtete väljaütlemiseks ja teiste kuulamiseks, koos tehakse plaane eelolevaks päevaks: lapsed mõtlevad läbi, kas mõni pooleliolev töö on vaja lõpetada; õpetaja tutvustab uusi vahendeid ja tegevuseks erinevaid võimalusi.

Hea Alguse koduleht