Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk ja tegevuskava

Lasteaia prioriteet on  2020 – 2021 aastal:  oleme terved!

Õppe- ja kasvatustöö eesmärk:

TOETADA LASTE TERVISLIKU KÄITUMISE (vaimne, füüsiline, emotsionaalne) KUJUNEMIST.

Kuidas:

  • terviseteadlikkus (liikumistegevused, tervisemeeskonna tegevused)
  • keskkonnateadlikkus (liikluskasvatus, õuesõpe, säästlik eluviis)
  • väärtusteadlikkus (lasteaia põhiväärtused, Kiusamisest vabaks väärtused, Hea Algus).

Eesmärki toetavad õppeaasta jooksul järgmised planeeritud ühistegevused:

SEPTEMBER

LASTEAIA AASTA AVAMINE – TERE LASTEAED!

TERE SÜGIS

SPORDINÄDAL

OKTOOBER

ÕPETAJATE PÄEV (koolieelikute hommikuring)

MÄNGUHOMMIK (lasteaias eelmise aasta lõpetajad)

HELKURIPUU

LIIKLUSTARK

TERVISEHOMMIK

NOVEMBER

ISADEPÄEV

MARDIPÄEV

TULEST TARGEM

KADRIPÄEVA KARNEVAL

DETSEMBER

PÄKAPIKUPÄEV

HOMMIKUD JÕULUVANAGA

JÕULUPEOD

JAANUAR 2020

KOLMEKUNINGA PÄEV

TALVESPORDIPÄEV

OHUD TALVEL

VEEBRUAR

SÕBRAPÄEV

EESTI  SÜNNIPÄEV

VASTLAPÄEV

MÄRTS

TERVISETEEMALISED NÄIDENDID (rühmad)

JÄÄTMETE SORTEERIMINE

HAMMASTE TERVIS

APRILL

ESMAABI

LEMMIKLOOMAPÄEV

MAI

KEVADPIDU – EMADEPÄEV

TERVISLIK MATKAPÄEV

HAAPSLAU LINNA KOOLIEELIKUTE ÜHISTEGEVUS

LASTEAIA LÕPUPIDU (koolieelikud)

 

Projektitegevused:

Projektimatk Silmale “Aastaajad” (koolieelikud).

Projekt “SUUKOOL VÕITLEB SUUKOLLIDEGA”  (oktoober-märts) https://www.suukool.ee/et/

 

Kiusamisest vabaks programmi poolt väljatöötatud tunnikavad https://kiusamisestvabaks.ee/metoodika-igapaevaelus/tunnikavad-lasteaedadele

Keskkonnaameti “Lotte loodusmäng” rühmades https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/lotte-loodusmang

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava