Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk ja tegevuskava

Lasteaia prioriteet on  2021 – 2022 aastal:  loodus ja keskkond.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärk:

ÕPETADA LASTELE LÄBI MÄNGULISTE TEGEVUSTE MÄRKAMA MUUTUSI LOODUSES JA HOIDMA ÜMBRITSEVAT KESKKONDA.

Eesmärki toetavad õppeaasta jooksul järgmised planeeritud ühistegevused:

SEPTEMBER

TERE LASTEAED

SÜGISE SÜNNIPÄEV; KÖÖGIVILJADE NÄITUS “SÜGIS VÄRVIDES”

LIIKUMISE NÄDAL

OKTOOBER

ÕPETAJATE PÄEV (rühmades koolieelikud)

KESKKONNAPÄEV

HELKURIPUU

LIIKLUSTARK

TERVISEHOMMIK “Käte pesemisest”

NOVEMBER

ISADEPÄEV (perepäev)

MARDIPÄEV

KADRIPÄEV

DETSEMBER

PÄKAPIKUPÄEV

JÕULUVANA (rühmades)

JAANUAR 

KUUSE ÄRA SAATMINE

TALVESPORDINÄDAL

NUTIPÄEV

OHUTUSEST

ESMAABIST

VEEBRUAR

SÕBRAPÄEV

EESTI  SÜNNIPÄEV

MÄRTS

VASTLAPÄEV

HAMMASTE TERVIS

EMAKEELEPÄEV

KEVADE SÜNNIPÄEV

APRILL

NALJAPÄEV

LEMMIKLOOMAPÄEV

ÕUEPÄEV

JÄÄTMETE SORTEERIMINE

MAI

VOLBRIPÄEV

EMADEPÄEV (perepäev)

MATK METSA

LASTEAIA LÕPUPIDU (koolieelikud)

 

Projektitegevused:

Projektimatk Silmale “Koduloomad” (koolieelikud).

Projekt “SUUKOOL VÕITLEB SUUKOLLIDEGA”  (oktoober-märts) https://www.suukool.ee/et/

Kiusamisest vabaks programmi poolt väljatöötatud tunnikavad https://kiusamisestvabaks.ee/metoodika-igapaevaelus/tunnikavad-lasteaedadele

Keskkonnaameti “Lotte loodusmäng” rühmades https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/lotte-loodusmang

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava