Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk ja tegevuskava

Õppe- ja kasvatustöö 2023-2024.õa.

Eesmärk: „Laps hoolib endast ja kaaslasest, liigub loovuse, tarkuse ning ettevõtlikkuse poole.“

Fookus on: „Aita mind mul ise teha“ (J. Käis).

Eesmärki toetavad õppeaasta jooksul järgmised planeeritud ühistegevused:

SEPTEMBER – olen aktiivne ja püsin terve

TERE LASTEAED

SÜGISE ALGUS

EOK SPORDINÄDAL  “TERVE EESTI EEST”, SPORDIPÄEV ON ÕUEPÄEV

OKTOOBER – olen uudishimulik

ÕPETAJATE PÄEV (rühmades koolieelikud)

OLEN NÄHTAV

MEELEMÄTTAD

TULEST TARGEM

NOVEMBER – vanavanemate tarkuses on hool

ISADEPÄEV

MARDIPÄEV

KADRIPÄEV

DETSEMBER – olen hea

PÄKAPIKUPÄEV

JÕULUPIDU

JÕULUVANA (rühmades)

JAANUAR – olen rõõmus

KOLME KUNINGA PÄEV

TALVESPORDINÄDAL

VEEBRUAR – olen sõbralik

SÕBRAPÄEV

VASTLAPÄEV

EESTI  SÜNNIPÄEV 106

MÄRTS – meie sõnades on vägi

KÄTE PESEMISE ABC

EMAKEELEPÄEVA LUULEHOMMIK

KEVADE ALGUS

APRILL – olen asjalik

ÕUETEATER “Mängurõõm”

MINU TERVIS – kohtumine hambaarstiga, silmaarstiga

JALGRATTAPÄEV

MAI – mulle meeldib olla koos

VOLBRIPÄEV

EMADEPÄEV

ÕUEPÄEVA MATK

LASTEAIA LÕPUPIDU (koolieelikud)

 

Toetavad tegevused:

Projektimatk Silmale “Huvitavad putukad” (koolieelikud).

Koostöö Lasteraamatukoguga – raamatukastid “Lugemispesas kasvab lugemispisik”, osalemine erinevates teematubades.

Lasteaias tegutsevad erinevad huviringid (Jalgpall, Inglise keel, Teadusring, lauluring muusikaõpetaja Hellega)

Kiusamisest vabaks programmi poolt väljatöötatud tunnikavad https://kiusamisestvabaks.ee/metoodika-igapaevaelus/tunnikavad-lasteaedadele

Kasutame suuremates rühmades alushariduse õppematerjalide I ja II osa “Vinks – Vonks”  https://ettevotlusope.edu.ee/syndmus/valmis-alushariduse-oppematerjali-ii-osa-vinkas-vonks-2-julgeb-ja-proovib/

Keskkonnaameti “Lotte loodusmäng” ja Meeltemättad  rühmades https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/meeltematas-oppevahend-looduse-tutvustamiseks-meelte-kaudu  https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/lotte-loodusmang  

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava