Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk ja tegevuskava

Lasteaia 2019 – 2020 õ/a eesmärk on:

  • KUJUNDADA ERI VALDKONDI LÕIMIDES LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSI TOETAV KASVAMISE KESKKOND, KUS LAPS ARENEB MÄNGIDES LÄBI ERINEVATE TEGEVUSTE NING SAAB TEADMISI JA OSKUSI TERVISLIKUST KÄITUMISEST, SEALHULGAS ESMAABIST.

ÕPPEAASTA EESMÄRKI TOETAVAD JÄRGMISED PLANEERITUD ÜHISTEGEVUSED:

SEPTEMBER 

LASTEAIA AASTA AVAMINE – TERE LASTEAED!

TEADLASTEÖÖ/TEADUSTEATER (koolieelikud)

TERE SÜGIS

SPORDIPÄEV

OKTOOBER

ÕPETAJATE PÄEV (koolieelikute hommikuring)

LASTETEATER TRUMM “LUGU SINISEST SIILIST”

VANAVANEMATE ÕHTU (koolieelikud)

I KLASSI ÕPILASED LASTEAIAS ” Mänguhommik  lõpetajatega”

ESMAABI PÄEV

NOVEMBER

ISADEPÄEV

MARDIPÄEV

KADRIPÄEV

DETSEMBER

PÄKAPIKUPÄEV

HOMMIKUD JÕULUVANAGA

JÕULUPEOD

JAANUAR 2019

JÕULUKUUSE ÄRA SAATMINE

ESMAABI: ohud talvel

VEEBRUAR

LASTETEATER SÕBER “Kuningapoeg sulaseks”

SÕBRAPÄEV

EESTI VABARIIGI  SÜNNIPÄEV

EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEV KULTUURIKESKUSES (koolieelikud)

VASTLAPÄEV

MÄRTS

LASTETEATER MIKU-MANNI “PÄTUKE”

EMAKEELEPÄEV

TERVISEPÄEV

APRILL

OHUTU LIIKLUSE PÄEV

LEMMIKLOOMAPÄEV

MAI

KEVADPIDU – EMADEPÄEV

HUVIKESKUSE KÜLASTUS (koolieelikud)

SPORTLIK MATKAPÄEV

HAAPSLAU LINNA KOOLIEELIKUTE ÜHISTEGEVUS

LASTEAIA LÕPUPIDU (koolieelikud)

 

Projektitegevused:

Projektimatk Nõvale “Kui puud räägiksid” (koolieelikud)

Projekt: robootika tegevused rühmades

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava