Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk ja tegevuskava

Märksõnad  2022 – 2023 aastal on:  märkan, hoolin, hoian.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärk:

OTSIDA JA  LEIDA VASTUSEID ERINEVATELE KÜSIMUSTELE LÄBI VÄÄRTUSTE, ÕUESÕPPE JA TERVISEKASVATUSE.

Eesmärki toetavad õppeaasta jooksul järgmised planeeritud ühistegevused:

SEPTEMBER ON SPORTLIK

TERE LASTEAED

SÜGISE ALGUS, II ÕUEPÄEV

VIKERKAARE SPORDINÄDAL

OKTOOBER ON HOOLIV

ÕPETAJATE PÄEV (rühmades koolieelikud)

LIIKLUSNÄDAL; HELKURIPUU

NOVEMBER ON AUSTAV

ISADEPÄEV (perepäev)

MARDIPÄEV

KADRIPÄEV

TULEST TARGEM ÕPPEPÄEV

DETSEMBER ON SALLIV

PÄKAPIKUPÄEV

JÕULUETENDUS

JÕULUKONTSERT

JÕULUVANA (rühmades)

JAANUAR ON JULGE

KUUSE ÄRA SAATMINE

TALVESPORDINÄDAL

OHUTUSEST ÕPPEPÄEV

VEEBRUAR ON SÕBRALIK

SÕBRAPÄEV

VASTLAPÄEV

EESTI  SÜNNIPÄEV

MÄRTS ON MÄRKAV

HAMMASTE TERVIS ÕPPEPÄEV

KÄTE PESEMISE KOOLITUS

EMAKEELEPÄEV

KEVADE ALGUS – RINGMÄNGUDE HOMMIK

APRILL ON LÕBUS

MATK PARALEPPA

LASTETEATRIGA ÕUETRALL

MAI ON KOOSTÖINE

VOLBRIPÄEV

EMADEPÄEV

III ÕUEPÄEV

LASTEAIA LÕPUPIDU (koolieelikud)

 

Projektitegevused:

Projektimatk Nõvale “Ladvast juureni, väikesest suureni” (koolieelikud).

Projekt “SUUKOOL VÕITLEB SUUKOLLIDEGA”  (oktoober-märts) https://www.suukool.ee/et/

Projekti “LIIKLUSVANKER”  alustamine https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/1/oppetegevust-toetavad-projektid/lasteaedadele-liiklusvanker

Kiusamisest vabaks programmi poolt väljatöötatud tunnikavad https://kiusamisestvabaks.ee/metoodika-igapaevaelus/tunnikavad-lasteaedadele

Keskkonnaameti “Lotte loodusmäng” ja Meeltemätas  rühmades https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/meeltematas-oppevahend-looduse-tutvustamiseks-meelte-kaudu  https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/lotte-loodusmang  

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava