Hoolekogu

VIKERKAARE LASTEAIA HOOLEKOGU  KOOSSEIS  2018/2019 Õ.A.

Pesamunad  –  Dina Kajak  

Muumid  –  Piret Sarapuu  

Krõllid  –  Paul Sarapuu

Mõmmikud  – Kairit Merilo

Pallikesed   – Mari Kuli 

Põnnipesa  –  Jaanus Müür

Õpetajate esindaja – Mari Kolga

Linnavalitsuse esindaja -Mari-Epp Täht

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega §24  http://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.