Hoolekogu

VIKERKAARE LASTEAIA HOOLEKOGU  KOOSSEIS  2022 – 2023 ÕPPEAASTAL

Pesamunade rühm         Kelly Siil

Pallikeste rühm               Argo Veide

Muumide rühm               Dina Timofejeva

Krõllide rühm                  Piret Laanesoo

Mõmmikute rühm            Kadri Raba

Põnnipesa rühm                Ille Palusalu

Õpetajate esindaja             Mari Kolga

KOV esindaja                    Mari-Epp Täht

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega §24  http://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.