Hoolekogu

VIKERKAARE LASTEAIA HOOLEKOGU  KOOSSEIS  2021 – 2022 ÕPPEAASTAL

Pesamunade rühm         Piret Laanesoo

Pallikeste rühm               Argo Veide

Muumide rühm               Dina Timofejeva

Krõllide rühm                  Paul Sarapuu

Mõmmikute rühm            Kadri Raba

Põnnipesa rühm                Kärt Tamm

Õpetajate esindaja             Mari Kolga

KOV esindaja                    Mari-Epp Täht

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega §24  http://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.