Hoolekogu

VIKERKAARE LASTEAIA HOOLEKOGU  KOOSSEIS  2019-2020 õ/a.

Pesamunad     

Muumid    

Krõllid    

Mõmmikud  

Pallikesed   

Põnnipesa   

Õpetajate esindaja 

Linnavalitsuse esindaja 

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega §24  http://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.