Hoolekogu

VIKERKAARE LASTEAIA HOOLEKOGU  KOOSSEIS  2023 – 2024 ÕPPEAASTAL

Kinnitatud Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 10. oktoober 2023 nr 932

Hele Lepik – lapsevanem    

Argo Veide –  lapsevanem             

Kelly Siil – lapsevanem        

Kadri Raba – lapsevanem                  

Ille Palusalu – lapsevanem         

Piret Laanesoo – lapsevanem            

Mari Kolga – õpetajate esindaja            

Mari-Epp Täht – Haapsalu Linnavalitsuse esindaja              

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega §24  http://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.