Hoolekogu

VIKERKAARE LASTEAIA HOOLEKOGU  KOOSSEIS  2019-2020 õ/a.

Dina Timofejeva – lapsevanem

Mari Kuli – lapsevanem

Berit Pankin – lapsevanem

Kairit Merilo – lapsevanem

Inger Tõnnisson – lapsevanem

Triin Kuusik – lapsevanem

Mari Kolga – pedagoogide esindaja

Mari-Epp Täht – Haapsalu Linnavalitsuse esindaja  

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega §24  http://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.