Päevakava

07.30 – 8.30    Vabamäng, individuaalsed tegevused

08.30 – 9.30    Hommikusöök

09.30 – 13.10   Vabamäng, hommikuringid,   õppe- ja kasvatustegevused, õuetegevused, õppekäigud

12.00 – 13.30   Lõunasöök

13.00 – 15.00    Puhkeaeg

15.00 – 15.30    Enesekorrastamine

15.30 – 16.15     Õhtuoode

15.45 – 17.30    Vabamäng toas või õues, individuaalsed tegevused, huvitegevus

17.30 – 19.00   Valverühm