Lasteaia lugu

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar on Haapsalu Linnavalitsuse hallatav haridusasutus. Lasteaias töötab 6 rühma, mis võimaldavad alushariduse andmist 2-7 aastastele lastele.

2014-2015. aastal renoveeriti  lasteaed Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projektiga passiivmajaks, sisustati uue kaasaegse mööbliga.

2015 aasta juulis uuendati lasteaia mänguväljak.

Lasteaial on oma arengukava ja õppekava, mis lähtub riiklikust õppekavast.

Lasteaial on välja töötatud oma sümboolika. Lasteaial on oma lipp, logo ja lasteaia laul (sõnad K.Hallik, muusika K.Rebane).

Lasteaia kõik rühmad töötavad Hea Alguse metoodika järgi. Rühmaruumid  on sisustatud tegevuskeskustena. Esimesed Hea Alguse rühmad alustasid lasteaias 1998. aastal. Rühmameeskonnad on läbinud vastava põhikoolituse.

2010.aastal liitusid Haapsalu lasteaed Vikerkaare kaks lasteaia rühma pilootprojektiga Kiusamisest vaba lasteaed. 2011. aastal liitusid veel kaks rühma. Käesolevaks hetkeks rakendavad lasteaia kõik rühmad õppe- ja kasvatustegevustes  Kiusamisest vabaks metoodikat