Lasteaia lugu

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar on Haapsalu Linnavalitsuse hallatav haridusasutus. Lasteaias töötab 6 rühma, mis võimaldavad alushariduse andmist 2-7 aastastele lastele.

2014-2015. aastal renoveeriti  lasteaed Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projektiga passiivmajaks, sisustati uue kaasaegse mööbliga.

2015 aasta juulis uuendati lasteaia mänguväljak.

Lasteaial on oma arengukava ja õppekava, mis lähtub riiklikust õppekavast. Lasteaia kõik rühmad töötavad Hea Alguse metoodika järgi.

Lasteaial on välja töötatud oma sümboolika. Lasteaial on oma lipp, logo ja lasteaia laul(sõnad K.Hallik, muusika K.Rebane).

Kõikides rühmades  kasutusel oleva “Hea Alguse”  lapsekeskse metoodika järgi on rühmaruumid  sisustatud tegevuskeskustega. Esimesed “Hea Alguse” rühmad alustasid 1998. aastal. Rühmameeskonnad on läbinud vastava põhikoolituse.

Lasteaias kasutatakse  ka metoodikat “Kiusamisest vabaks!” 2010.aastal liitusid kaks meie lasteaia rühma pilootprojektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”.2011. aastal liitusid veel kaks rühma.Täna on metoodika kasutusel kõikides aiarühmades.