Tere, sõimerühma laps ja vanem!

Esimest korda lasteaia teed alustades on kindlasti palju küsimusi, mis vajavad vastuseid. Lasteaeda minek toob kaasa muutusi kogu pere elurütmis. Lapse toimetulek uues keskkonnas oleneb pere toetusest, hoiakutest ja ootustest lasteaia suhtes.

USALDAGE OMA LAPSE ÕPETAJAID JA LASTEAIA KOLLEKTIIVI – NAD ON PROFESSIONAALID!

LASTEAIAGA KOHANEMINE

Iga laps kohaneb lasteaiaga ja vanematest eemalolekuga erinevalt. Keskmiselt peaks see raske töö tehtud saama 2 – 3 nädala  kuni kuu ajaga. Lapse lasteaiaga kohanemisel on soovitatav, et ema või isa tulevad esmalt koos lapsega lasteaeda rühmaruumide ja õpetajatega tutvuma.

Järgmisel korral on soovitatav vanemal ainult korraks (kuni 1 tund) lapse juurest ära käia ja  teistega koos mängima jätta.  Kindlasti ei tohi salaja ära hiilida, kui laps on mänguhoos. See tekitab lapses usaldamatust ning edaspidi ei lase ta vanemat enda juurest eemale hirmust taas kogeda olukorda, et ema või isa on ootamatult kadunud. Kui on juba öeldud, et vanem lahkub ja lehvitatud, tuleb otsustavalt ka minna, isegi kui laps nutma hakkab ning soovib kaasa minna. Lapse võtab enda hoolde õpetaja, kes kaasab lapse põnevasse mängu või lohutab muul moel.

Soovitatav on eelnevalt tutvuda lasteaia päevakavaga, et koduski harjutada päeva olulisi toiminguid umbes samal ajal tegema. Näiteks hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote aeg, päevauni, õues viibimine, asjade korrastamine peale mängimist. Nii on üleminek kodunt lasteaeda lapsele vähem traumeeriv. Hea oleks kui laps on harjunud potil käima ja tegema lihtsamaid eneseteeninduse toiminguid (riietumine, söömine, tassist joomine, käte pesemine) ise.

Kui laps on rahulik ja kõik sujub tõrgeteta, võib lapse juba terveks hommikupoolikuks lasteaeda jätta. Tõsine katsumus on lapse jaoks lasteaias magamine. Seda võib proovima hakata alles siis, kui laps on olnud hommikupoolikul mängu ajal rõõmus ja rahulik. Kui laps lõunauinakuga lasteaias hästi hakkama saab, on soovitatav talle kohe peale magamist järele tulla (umbes kella 15.00 paiku). Ja alles peale kõiki neid kohanemisi võiks lapse pikaks päevaks lasteaeda jätta.

Lapsele võib lasteaeda kaasa anda koduse kaisulooma või tekikese, mis pakub turvatunnet ning on lohutuseks koduigatsuse korral.

Looge lapsele turvatunne piiride ja reeglitega (selgitus, keeld, korraldus). Arvestama peab sellega, et lasteaiaga harjutamise perioodil võib laps pärast lasteaiapäeva olla jonnakas, tujukas või väsinud. Kindlasti tuleb lasteaiast koju jõudes varuda aega, mis kuulub vaid lapsele. Mida väiksem laps, seda enam vajab ta füüsilist lähedust. Ärge kunagi hirmutage last lasteaiaga. Lasteaiast rääkides tuleks kasutada alati positiivset sõnastust. Selline suhtumine kandub üle lapsele ning ka tema leiab, et lasteaed on üks vahva koht, kus mõnus käia. Olge rahulik ja enesekindel enne lapse lasteaeda minemist. Teadke, et kõik Teie üleelamised ja mured kanduvad üle lapsele.

Leppige lapsega kokku hommikune lahkumise viis (kallistus, lehvitamine vm), olge enesekindel ja optimistlik. Lahkuge kohe, kui olete hüvasti jätnud. Öelge, millal lapsele järele tulete ja pidage oma lubadusest kinni.

Kui laps on juba lasteaiaeluga harjunud, võib esialgu olla siiski hea, kui lapse päevad lasteaias ei kujuneks liiga pikaks. Võib anda lapsele võimalusel vabu päevi. Väsides võib laps muutuda nutuseks ja närviliseks, kergesti haigestuda.

SOOVITUSED SOTSIAALSETE OSKUSTE KUJUNEMISEKS

Innustage oma lapsi olema head ja väljendage heameelt nende käitumise üle. Kasvatage lastes kannatlikkust, viisakust, hoolivust, sõbralikkust ja tähelepanelikkust teiste suhtes. Kiitke lapse pingutusi ja püüdlusi, aidake neil olla enesekindlad. Selgitage, miks ei või teistele haiget teha (põhjus, tagajärg).

PESAMUNADE RÜHM

Lasteaia kõik rühmad tegutsevad Hea Alguse metoodika järgi. Rühmaruumid on liigendatud keskusteks, mis võimaldavad lapsel avastada ja õppida. Väärtuskasvatust toetab kõikides rühmades kasutusel olev Kiusamisest Vabaks metoodika.

Pesamunade rühm on avatud 07.30 – 17.30.

Pesamunade rühmas käivad 2–3 aastased lapsed. Rühmas töötavad kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Sõimerühmas on esimene poolaasta kohanemisperiood. Üleminek planeeritud tegevustele toimub järk-järgult lähtudes laste kohanemisest. Tegutsetakse tegevuskeskustes. Olulisel kohal on hommikuring, kus räägitakse päevast ja õpitakse lihtsaid õppemänge, harjutatakse koos olemist ja kuulamist. Lisaks osalevad lapsed kaks korda nädalas saalis muusikalistes tegevustes ning õues või saalis liikumistegevustes, ühistegevustes vastavalt planeeritud ettevõtmistele.

Pesamunade rühmatelefon on 58 189 945. Lasteaia info edastamine toimub eliis.ee keskkonnas (igapäevased planeeritud tegevused rühmas, ühistegevused lasteaias, pildigalerii, arengu jälgimine vm), rühma esikus teadetena või suusõnaliselt. Lastevanemate liitumine õppeinfosüsteemi eliis.ee keskkonnaga toimub septembrikuu jooksul. Soovi korral on igal vanemal võimalus kokku leppida õpetajatega individuaalse vestluse aeg vastavalt tekkinud vajadusele. Lisaks toimuvad kevadel kõikide soovijatega arenguvestlused.

PÄEV LASTEAIAS

Hommikul annab lapsevanem rõõmsa ja puhanud lapse üle rühma töötajale. Peale hommikusööki algavad rühmas planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, mis toetavad lapse eakohast arengut, arvestavad lapse individuaalsuse ja eripäraga.  Tegevused lähtuvad riiklikust õppekavast, lasteaia ja rühma õppeaasta eesmärkidest ning tegevuskavast (kuuplaanid). Kuuplaanis on kirjeldatud erinevates valdkondades saavutatavad lapse teadmised ja oskused. Kuuplaanide ja päevakirjeldustega  saab tutvuda eliis.ee keskkonnas.

Mängulisi planeeritud tegevusi ning erinevaid mänge jagub terveks päevaks, sh õueaega. Pärast lõunasööki on lastel puhkeaeg. Ärgates söövad lapsed õhtuoodet. Õhtul annab rühmatöötaja lapse üle lapsevanemale, tuletab meelde- / või jagab olulist infot.

RIIDED LASTEAIAS

Kõige olulisem on, et lapse riided oleksid lihtsalt selga pandavad (lihtsalt üle pea käivad või eest kinnitatavad pluusid-kampsunid, kummipaelaga ümber keha olevad seelikud-püksid). Nii saab laps ISE oma riietumisega hakkama ja see tegevus hakkab talle meeldima.

Lasteaia sisejalanõud olgu mugavad – lahtise varbaosa ja kinnise kannaga, soovitatavalt jalatalda toetavad. Nii saab jalg “hingata” ja kujuneval jalalabal on õige tugi, soovitatavalt takjakinnisega (laps saab nendega ise hakkama), libisemiskindlad. Õuejalanõud olgu ilmale vastavad ning lapsele parajad (mitte liiga suur ega liiga väike). Väikest/ kitsast saabast või kummikut on väga raske lapsele jalga aidata ja laps võib saada riietumisest negatiivse kogemuse.

Soovitatav on lapse riietusesemete sisepinnale teha märk (lapse nimi, nimetäht), mille järgi just oma lapse riided ära tunnete. Igal lapsel on esikus oma kapp, kus võiks olla kindlasti 3-4 paari aluspükse, toapükse või seelikuid, pluuse, 2-3 pari sokke ja väikesi kilekotte, kuhu määrdunud riided panna saaks.

Igal lapsel on magamiseks eraldi riided (õhem unepluus, särk vm). Uneriietust valides on hea meeles pidada, et rühmas on soe.

Õueriided peavad olema lasteaias ohutud ja praktilised, lapsele parajad, ilma nöörideta või muude rippuvate osadeta. Kaela käib salli asemel kaelussall või sall-müts. Lukud on terved ja lihtsad avada/ kinni tõmmata. Pesamunade rühmas käivad lapsed õues labakinnastega!

Iga laps peaks teadma ja tundma ära oma riided. Sellele aitab kaasa kui last lubatakse ja julgustatakse iseseisvalt riietuma.

KODUSED ASJAD RÜHMAS

Igal lapsel on lasteaias oma sahtel, kuhu ta saab panna oma isiklikke asju (kamm, joonistused, kodused mänguasjad vm).

Kodused mänguasjad peavad mahtuma sahtlisse. Laps peab olema valmis selleks, et leluga tahab mängida ka rühmakaaslane. Seega on tähtis kodus mänguasja valides lapse tähelepanu sellele juhtida. Võimalusel tasub mänguasjale kirjutada lapse nime. Kodust kaasa võetud mänguasja eest vastutab rühmas laps. Koosmängu käigus võivad minna mänguasjad katki, mustaks või jääda mõneks ajaks kadunuks. Kadunud asja otsimine on lapse ülesanne. Üldiselt tulevad kõik kadunud asjad lõpuks välja.

HAIGE LAPS LASTEAIAS

Lasteaiast tunneb rõõmu vaid terve ja puhanud laps. Kuna paljud haigused saavad alguse kergest nohust ja köhast, siis on ka kergete haigustunnustega lapse jaoks parim koht kodu. Nii väheneb rühmas võimalike nakkuste levimise tõenäosus. Lasteaias ei tohi lapsele rohtu anda kaasa ega nõuda rühmatöötajalt rohu manustamist. Oluline on teavitada lasteaeda võimalikust nakkusohust (peatäid, kõhugripp, tuulerõuged vm). Lapsevanemaid teavitatakse koheselt kui laps haigestub lasteaias viibitud ajal. Kui õpetaja on teile lapse tervise pärast helistanud ja palunud teil lapsele järgi tulla, siis tehke seda esimesel võimalusel!

SOOVIME RAHULIKKU KOHANEMIST JA MÕNUSAT LASTEAIA AEGA!