Missioon & Visioon


MISSIOON:

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar on lapsest lähtuva kasvatusega lasteaed, mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist, arvestades tema individuaalsust ja eripära ning hoides ja tugevdades lapse tervist.

VISIOON:

Haapsalu  Lasteaed „Vikerkaar“ on  laste isikupära ja vajadusi arvestav, lapsekesksel metoodikal töötav, lastevanemate poolt hinnatud hea maine ja väljakujunenud traditsioonidega turvaline lasteasutus, olles arenev organisatsioon muutuvas ühiskonnas.