Postitatud

Täname liiklusvankri projektis osalejaid

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar osales 2022-2023.a. koostöös Transpordiametiga Liiklusvankri projektis.

Õppevahend toetab riiklikus õppekavas ühe pädevusena väljatoodud jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist: õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toime tulemist, sh õigeid käitumisharjumusi tänaval, fooritulede tähendusi ning tee ületamist nii foori kui ülekäiguraja abil jne. Lisaks saab õppevahendi erinevate elementide abil luua võimalusi lastele tõuke- või jalgrattal praktiliste sõiduoskuste harjutamiseks.

https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/1/oppetegevust-toetavad-projektid/lasteaedadele-liiklusvanker

Lasteaed tänab projektis osalejaid: Laagna Lasteaed-Algkool, õpetaja Mattias Metsalu koos 3.-9. klassi õpilastega, Haapsalu Lasteaed Vikerkaar õpetajat Eve Metsalu ning lapsevanemaid – perekond Virolainen, perekond Veide, perekond Ratas, perekond Tibbo, perekond Raba.

16. mail toimus liikluskasvatuse raames lasteaias RATTAPÄEV:

  • politsei kontrollis koos lastega kiivrit ja rataste korrasolekut;
  • Haapsalu Kolledži liiklusohutuse juhendaja Katrin Ehaga rääkis lastele ohutusest liikluses;
  • sai läbida vigursõidurada rattaga.