Postitatud

Info I klassi astumise kohta 2021aastal.

Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem esitab Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase taotluse ARNO kaudu https://piksel.ee/arno/haapsalu/ 01.03. 2021 – 21.03.2021 või Linnavalitsuses, Posti34.

Haridusnõunik vaatab esitatud taotlused läbi ja määrab kooli (üldjuhul arvestades lapsevanema soovi).

Kui ühte kooli astumiseks on esitatud rohkem taotlusi kui selles koolis on kohti, tagatakse ühe pere lastele võimalus õppida samas koolis.

Lapsevanem saab kooli määramise info e-posti aadressile läbi ARNO keskkonna. Täiendav info telefonil 56562456 või mari-epp.taht@haapsalulv.ee.

 

Alljärgnevalt lisatud ARNO kasutamise juhend sammudena:

Info I kl astumise kohta 2021