Postitatud

Haapsalu Linnavalitsuse otsused kehtestatud eriolukorra rakendamiseks

Haapsalu Linnavalitsuse otsused kehtestatud eriolukorra rakendamiseks.

 1. Haapsalu linna üldharidus- ja huvikoolid on suletud alates 16.03.2020. kuni 30.03.2020. Õpilastel on keelatud viibida kooli ruumides. Kooli ruume ei tohi anda kasutada kolmandatele isikutele. Personal võib ruumides viibida.
 2. Kõikide huviringide, treeningute jms tegevus on peatatud alates 16.03.2020 kuni 30.03.2020.
 3. Haapsalu linnale kuuluvad spordirajatised (haldaja OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid) on suletud alates 16.03.2020 kuni 30.03.2020.
 4. Haapsalu linna lasteaiad on avatud.  Lapsevanemalt võetakse kirjalik kinnitus, et perekond ei ole puutunud kokku Terviseameti poolt kriisipiirkonnaks tunnistatud riikidest saabunud isikutega. Lapsevanemal soovitatakse jätta laps võimalusel koju tingimusel, et last ei hoia sellel ajal riskigrupis olev isik (vanemaealine). Lasteaial on kahtluse korral õigus keelduda last lasteaeda võtmast.
 5. Haapsalu linna raamatukogud on avatud. Lugemissaal ja lasteraamatukogu on alates 16.03.2020 kuni 30.03.2020 suletud.
 6. Linnasaun on alates 16.03.2020 kuni 30.03.2020 suletud.
 7. Haapsalu Kultuurikeskuses ei korraldata alates 16.03.2020 ühtegi üritust või rahvakogunemist.
 8. Sotsiaalmaja ja sotsiaalosakond jätkab abivajajate teenindamist.
 9. Linnavalitsuse teenistujad jätkavad kodanike teenindamist. Võimalusel suunata kodanikud kasutama elektroonilisi sidevahendeid. Kõik planeeritud koosolekud lükata ilmse hädavajaduse puudumisel edasi.
 10. Iga asutus avaldab täpsema informatsiooni asutuse veebilehel ja sotsiaalmeedias.
 11. Käskkiri kehtib järgmiste juhisteni.

Haapsalu Linnavalitsus palub kasutada võimalust oma teenuste ja toimingute tegemisteks kasutada Haapsalu kodulehel olevat e-keskkonda, kus saate oma avaldusi täita lihtsalt ja kiiresti.